top of page
What will i learn
Wat kom ik te weten via deze studie?
Home
Up

Het onderzoek is bedoeld voor musea die inzichten willen verwerven in het eigen publiek. Een gebalanceerde vragenlijst zorgt voor feedback over de relevante beleidsdomeinen:

- Beleving in uw museum

- Impact van het museum op uw bezoeker (Impact Compass Model)

- Evaluatie van aanbod en infrastructuur

- Profiel van de bezoeker

- Voorkeuren en motivaties van de bezoeker

- Evaluatie van communicatie

- Bijdrage van het museum aan het lokaal economisch weefsel

- Net Promotor Score

- Concrete feedback en suggesties via open vragen

- Waarom komen afhakers niet meer?

- Waarom komen niet-bezoekers niet? Hoe kunnen ze overtuigd worden?
- ...

De vragenlijst wordt gepersonaliseerd voor uw museum. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen toe te laten voegen, of om bepaalde thema’s of vragen te laten schrappen als u deze niet wenst te bevragen.

Het onderzoek resulteert in praktische inzichten die concreet inzetbaar zijn voor uw museum. Er wordt ook voldoende ruimte gelaten voor kwalitatieve feedback via open invulvelden.

Onafhankelijk van het aantal respondenten dat u voor uw eigen museum bereikt, zult u in uw eindrapport ook kunnen leren van de landelijke resultaten en de resultaten van een cluster van vergelijkbare musea.  

 
  • Sentomus audience research
  • Sentomus audience research
  • Facebook
Target group

Het onderzoek is ontworpen voor het bevragen van de bezoekers van uw museum.

Bezoekers worden gedefinieerd als mensen die de voorbije 12 maanden in het museum geweest zijn.

Indien gewenst, kunt u ook vroegere bezoekers (mensen die langer dan 12 maanden geleden in uw museum geweest zijn) of niet-bezoekers (mensen die nog niet in uw museum geweest zijn) bevragen. De slimme enquête voorziet daarom specifieke vragen voor vroegere bezoekers en niet-bezoekers. Het systeem erkent deze profielen en stelt hen alleen de voor hen relevante vragen. 

Omdat museumbezoekers over de grenzen heen bewegen, wordt het onderzoek aangeboden in 6 talen. U kunt zelf selecteren in welke talen u de enquête voor uw museum wenst aan te bieden. De beschikbare talen zijn:

- Duits

- Spaans

- Frans

- Italiaans

- Engels

- Nederlands

Doelgroep
Home
Up
Voor welke musea
Wih museums

Het onderzoek is ontworpen om ​ingezet te kunnen worden in elk type museum, publiek of privaat, onafhankelijk van aanbod of collectie.

Het onderzoek is ook schaalbaar opgesteld: het is zowel toegankelijk voor kleine als grote musea.

Het onderzoek biedt een tool voor musea om op een gemakkelijk toegankelijke, gestandaardiseerde en onderbouwde wijze publieksdata te verzamelen en (anoniem) te vergelijken.

Wetenschappelijk onderbouwd
Scientific

Het onderzoek wordt ondersteund door 10 academici van 6 universiteiten

Ze ontwikkelden samen een evenwichtige vragenlijst die in de deelnemende landen ingezet zal worden.

De landelijke universiteiten zorgden daarnaast voor de aanpassing van de Europese standaard naar de landelijke realiteit. Elk land is immers uniek. Ook de landelijke sectorverenigingen zijn betrokken bij de samenstelling van de vragenlijst.

De universiteiten maken in elk land na afloop van het onderzoek een overkoepelende analyse over de verschillende musea heen, gebaseerd op geanonimiseerde resultaten. Zo wordt ook de sector ondersteund door het onderzoek.

Is het arbeidsintensief voor mijn museum om deel te nemen?
Home
Up
Workload

Het onderzoek is zodanig ontworpen dat het op een gemakkelijke manier uitgerold kan worden in het museum. Omdat de meeste musea niet de mogelijkheden hebben om tijd van medewerkers te investeren in onderzoek, wordt de onderzoeksmethode laagdrempelig gehouden.

Welke tijdsbesteding wordt verwacht van u of een medewerker van het museum?

- Inschrijven van uw museum  

- Doorgeven van bepaalde karakteristieken van uw museum, zodat uw enquête gepersonaliseerd en geprogrammeerd wordt (ca. 30 min)

- Indien gewenst kunnen eigen vragen toegevoegd worden

- De enquête kenbaar maken (zie communicatie) via een of meerdere kanalen, afhankelijk van uw voorkeuren en mogelijkheden (ca. 60 min)

U ontvangt na afloop van het onderzoek een duidelijk leesbaar en praktisch inzetbaar onderzoeksrapport.

 
 
 
 
 
 
Rapportering en benchmarking
Home
Up
Reporting / benchmarking

Het onderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksrapport met praktisch inzetbare resultaten voor uw museum. In dit rapport leest u niet alleen in detail uw eigen resultaten, maar kunt u uw museum ook (anoniem) vergelijken met de resultaten van een cluster aan vergelijkbare musea in Vlaanderen en zelfs Europa.

Clusters zijn groeperingen van musea, gebaseerd op verschillende kenmerken zoals grootte, type, ... Door het samenvoegen van de resultaten van vele musea in clusters, kunnen resultaten van uw museum vergeleken worden met vergelijkbare musea, met de garantie dat de resultaten van uw museum te allen tijde anoniem blijven.

Uw rapport is steeds anoniem: alleen uw museum ontvangt de eigen resultaten, deze worden niet verder gedeeld met anderen. U mag indien gewenst ook zelf naar buiten treden met de resultaten van uw onderzoek.

Rapporten worden opgeleverd op  31/5/2024 of op 30/11/2024. 

U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw museum opvolgen.

Customisation survey
Gepersonaliseerde enquête,
Eigen vragen toevoegen
Home
Up

Het onderzoek voorziet in een uitgebalanceerde vragenlijst die op maat van musea ontwikkeld werd met de academische partners, de betrokken sectororganisaties en mensen uit het museumveld. 

De vragenlijst vertrekt vanuit een Europese standaard, maar werd per land aangepast aan de landelijke realiteit. 

De enquête wordt tenslotte ook volledig aan de realiteit van uw museum aangepast. U krijgt vooraf de vragenlijst te zien en u krijgt de mogelijkheid om:

- vragen te schrappen die u niet relevant vindt voor uw museum

- eigen vragen toe te voegen indien gewenst

- vragen te laten personaliseren (bv. lokale tariefformules, activiteiten, ...)

Vragen schrappen, toevoegen en personaliseren gebeurt via een webpagina van het onderzoek.

Op die manier wordt er voor uw museum op een eenvoudige manier een volledig gepersonaliseerde enquête gecreëerd, die toch anonieme vergelijking met andere musea mogelijk maakt.

Het enquêtesysteem is dynamisch en slim opgebouwd: afhankelijk van het profiel en het antwoordgedrag van de respondent, worden alleen de relevante vragen getoond aan de deelnemer. Op deze manier kunnen ook afhakers en niet-bezoekers (indien u dit wenst) via dezelfde enquête bevraagd worden en krijgen ze aangepaste vragen te zien. Er zijn aangepaste communicatiematerialen voorzien als u deze groepen wenst te bevragen.

Wat is de bijdrage voor deelname?
Home
Up
Cost of particiption

Het onderzoek wordt onafhankelijk aangeboden aan musea. Het onderzoek is ontwikkeld om uw museum een toegankelijke tool aan te bieden om op een onderbouwde en gestructureerde manier uw publiek te bevragen.

In dit onafhankelijke opzet, worden de kosten van het onderzoek gedragen door de deelnemende musea. De bijdrage weerspiegelt de effectieve kostprijs van het onderzoek en omvat het volledige onderzoek van A tot Z. Marktprijzen voor vergelijkbaar onderzoek zijn een veelvoud van deze prijs.

Om de kosten van het onderzoek op een evenwichtige manier te verdelen, wordt de bijdrage vastgesteld gebaseerd op de omzet van het deelnemende museum en het land waarin het museum zich bevindt. (gebaseerd op de Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) van Eurostat).

Voor Vlaanderen is de bijdrage als volgt vastgesteld:

- * < € 100.000: € 850,- excl. btw.

- * € 100.000 > € 1.000.000: € 975,- excl. btw.

* > € 1.000.000: € 1075,- excl. btw.

*jaarlijkse begroting

Inschrijven voor het onderzoek kan hier.

 
 
 
 
Wanneer?
Home
Up
Dates and timing

U heeft de mogelijkheid om in een uitgebreide periode het moment te kiezen dat het beste past voor uw museum en de organisatie om het onderzoek te voeren.

Uw persoonlijk onderzoeksrapport wordt na afloop van het onderzoek bezorgd. (31/05/2024 of 30/11/2024) U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw museum opvolgen.

Privacy
Home
Up
Privacy

Het onderzoek wordt volgens de Europese AVG-richtlijnen gevoerd. Er worden op geen enkel moment persoonsgegevens verzameld van respondenten, de enquête is volledig anoniem. Het is op geen enkele manier mogelijk om antwoorden van de enquête te herleiden naar een individu.

Hoe worden de incentives (prijzen) dan toegewezen aan winnaars? Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Nadien worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

Voor elk deelnemend museum vragen we de contactgegevens van 1 contactpersoon: naam en voornaam, e-mailadres. Deze gegevens worden louter gebruikt voor communicatie omtrent het onderzoek. Deze gegevens worden ook gebruikt om toegang te krijgen tot uw online dashboard. Deze gegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, gewijzigd, verwijderd worden op eenvoudig verzoek via e-mail. U kunt indien gewenst ook andere contactpersonen toevoegen die toegang krijgen tot het systeem.

Alle data en resultaten worden opgeslagen op beveiligde servers binnen Europa.

De resultaten van uw onderzoek zijn te allen tijde privé voor uw museum. Ze worden enkel en alleen gedeeld met de contactpersoon binnen uw museum. U kunt zelf beslissen om met uw resultaten naar buiten te treden indien gewenst. 

De resultaten van alle deelnemende musea samen worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat ook resultaten gegroepeerd kunnen worden geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om in uw rapport uw museum anoniem te vergelijken met de resultaten van een cluster van vergelijkbare musea en met landelijke resultaten.

Helpdesk
Helpdesk

Een professionele helpdesk staat uw museum bij tijdens het onderzoek.

Voor elke vraag wordt een ticket aangemaakt om een goede opvolging te garanderen.

Als museumbezoekers vragen of opmerkingen zouden hebben over de enquête, worden ze ook geholpen door de helpdesk. Via de helpknop in de enquêtes worden ze rechtstreeks in contact gebracht met de helpdesk.

Veiligheid en data
Home
Up
Safety and data

We gaan met zorg om met uw data en resultaten. 

Alle systemen zijn beveiligd volgens de huidige standaarden:

- Beveiligde servers

- HTTPS – SSL-encryptie

- Permanente back-up van servers

- anti-BOT maatregelen

- ...

Er worden verschillende vormen van controle op datakwaliteit gevoerd:

- controle op consistentie van antwoorden via controlevragen

- controle op 'speeders' (respondenten die te snel door de enquête gaan) op verschillende plaatsen in de enquête

- captcha controle verhindert robots om enquêtes in te vullen

- ...

Incentives
Home
Up
Incentives

Er worden incentives (beloningen) voorzien om mensen een extra duwtje in de rug te geven om deel te nemen aan de enquête:

- Voor elke volledig ingevulde enquête redden we 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning via de organisatie World Land Trust. Samen met het eindrapport wordt een officieel certificaat bezorgd van het geredde regenwoud.

- Er worden enkele reizen weggegeven

De combinatie van deze verschillende types van incentives zorgt voor een stimulering van verschillende profielen van respondenten om deel te nemen aan de bevraging. De incentives ondersteunen de oproep om deel te nemen aan de enquête.

Hoe worden de incentives toegewezen aan winnaars?

 

Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Vervolgens worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

Groepen
groups

Voor groepen van musea is er een aangepast aanbod.

Klik hier voor meer informatie.

Bereiken van respondenten
Home
Up
Respondents

Het onderzoek is ontworpen om op een zo vlot mogelijke manier feedback te verzamelen van uw bezoekers. Het opzet van het onderzoek is online. Het is niet de bedoeling om "live" bezoekers te bevragen via de medewerkers van het museum, al behoort dit tot de mogelijkheden wanneer gewenst.

U ontvangt een unieke link naar uw persoonlijke online-enquête, die u kunt verspreiden onder uw bezoekers. Dezelfde link kan wanneer gewenst ook gebruikt worden om afhakers en niet-bezoekers te bereiken (zie hieronder).

U ontvangt gepersonaliseerde kant-en-klare communicatiematerialen om het onderzoek vlot kenbaar te maken bij uw bezoekers. U kunt deze materialen inzetten in uw gebruikelijke communicatiekanalen (bv. nieuwsbrief, website, social media, ticketbestellers, ...) of door fysieke communicatie in het museum (bv. flyer meegeven aan de kassa). U kunt kiezen om een of meerdere van deze kanalen in te zetten, afhankelijk van uw eigen mogelijkheden.

Het enquêtesysteem is 'responsive' en dus toegankelijk via computer, tablet, smartphone, ...

 

Een pilootstudie bij 50 musea toonde aan dat deze methodes vlot respons genereren.

Wenst u ook graag afhakers en niet-bezoekers te bevragen?

U ontvangt enkele aangepaste materialen om niet-bezoekers of afhakers op te roepen om hun mening te geven. Deze materialen kunnen verspreid worden via de stad of gemeente waarin u zich bevindt, via partnerorganisaties, verenigingen, ...

Wenst u toch graag enquêtes live in het museum af te nemen bij bepaalde doelgroepen?

Dit kan met een tablet of smartphone rechtstreeks in het enquêtesysteem.

Het open oproepen om deel te nemen aan de enquête maakt het mogelijk om op een weinig arbeidsintensieve manier feedback te verzamelen en biedt de mogelijkheid om wanneer gewenst ook afhakers en niet-bezoekers te bereiken.

U heeft ook de mogelijkheid om een aselecte steekproef te houden in dit onderzoek. Wanneer u hiervoor kiest, kunt u een flyer meegeven aan elke bezoeker aan de kassa (u ontvangt van ons een gepersonaliseerde flyer om af te drukken) of kunt u op willekeurige basis enquêtes afnemen in het museum. In dit geval kunt u aan het onderzoeksteam een briefing opvragen.

banner nl.jpg
flyer NL.jpg
Flag_of_Italy.svg.png
bottom of page